Výr blakisotnův

Největší sova na světě

   Výr Blakistonův je největším zástupcem sov. Může vážit až 4 kilogramy, je 60 – 70 centimetrů vysoký a jeho rozpětí křídel dosahuje 2 metrů. Jedná se velmi vzácný druh, jehož celkový počet se odhaduje na něco mezi 1500-3000 ptáků na celém světě. Vyskytuje se především na Sibiři a dálném východě.


    Jeho potravou jsou ryby, které kolikrát dosahují velikosti samotného výra. Nejčastěji osidluje okraje lesů, které jsou blízko vody tak, aby to neměl daleko za potravou. Většinou loví za soumraku a v noci, k čemuž je přizpůsoben jeho zrak a sluch. Každou zimu nastává období, kdy má výr nedostatek potravy. I přesto si dokáže najít nezamrzlá místa na rybníku popřípadě potoka, kde loví svou potravu. Populace výra Blakistonova klesá na všech místech, kde se tento druh sovy vyskytuje. Pokles jejich populace je zaznamenáván už od roku 1950. A to především díky odlesňování a dalším negativním vlivům spojeným s činností člověka. Ač by se dalo očekávat, že houkání této sovy bude dominantní a hlasité, opak je pravdou. Výr Blakistonův většinou třikrát zahouká v průběhu 30 sekund a to tak, že je to sotva slyšet.


    Zpravidla hnízda nestaví, ale vejce klade do starých hnízd jiných ptáků anebo dutin stromu. Na vajíčkách sedí výlučně samice, zatímco samec obstarává potravu.

Fotografie

« Zpět do nadkategorie

 

save life!